Resilienssin tunnistaminen vauhdittaa johtoryhmätyötä

Toimitusjohtajat ovat kuluvan vuoden aikana kohdanneet johtoryhmiensä kanssa monia odottamattomia haasteita. Liiketoimintaympäristön muuttuminen on vaatinut uudenlaista työskentelyä ja johtanut erilaisiin tulos- ja henkilöstövaikutuksiin. Toiminnan muuttamista koskevien ratkaisujen tekeminen on monesti vaikeata myös johtajille, vaikka heidän roolinsa edellyttääkin toimintakykyä myös haastavissa olosuhteissa. Johtoryhmälle diversiteetti on eduksi, mutta epävarmoissa oloissa se tarkoittaa myös erilaisia suhtautumistapoja, sekä vaihtelevia edellytyksiä toimia tilanteen vaatimusten mukaisesti. Johtoryhmän luotsaajan työtä helpottaa, kun hän tunnistaa jokaisen ryhmän jäsenen toimintakyvyn haastavissa tilanteissa kaikkine vahvuuksineen ja heikkouksineen.

Resilienssiä eli kykyä toimia epävarmoissa olosuhteissa vaaditaan etenkin silloin, kun johtoryhmältä odotetaan kykyä luoda uudenlaisia toimintamalleja ja kommunikoida yhteistä suuntaa luotettavasti. Jokainen yksilö toimii muutoksessa niillä vahvuuksilla, joita on saanut syntymälahjana, tai joita on erilaisten elämänkokemusten kautta onnistunut kehittämään. Resilienssikyvykkyyteen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja oman resilienssin tunnistaminen auttavat näkemään oman toiminnan mahdollisuudet uudessa valossa.

Toimitusjohtajalle johtoryhmän jäsenten ja koko johtoryhmän yhteisen resilienssikyvyn tunnistaminen https://claro.fi/claro-tools/resilience-profile/ luovat edellytykset onnistuneisiin muutoksiiin ja organisaation johtamiseen muutoksen pyörteessä. Kun johtoryhmän resilienssikyky on tunnistettu, toimintatapoja on mahdollista kehittää suunnitelmallisesti ja systemaattisesti sekä luoda edellytykset selvitä näillä haastavilla markkinoilla.

Eija Holmström

Senior Consultant / Resilienssi akkreditoitu johtoryhmätyön kehittäjä

Claro Leaders Oy

eija.holmstrom@claro.fi

+358 40 828 5496