CLARO management audit

CLARO Management Audit – arviointimenetelmä johdon kehittämiseen

MITÄ?

 • Johdon arviointimenetelmä, joka tuottaa tietoa päätöksenteon ja johdon kehittämisen tueksi
 • Arvioidaan, mikä on johtomme kyky toteuttaa valittu strategia
 • Selvitetään, millaisia yksilöitä, mitä osaamista johdossamme on ja miten näitä on osattu hyödyntää?
 • Suosituksia siitä miten johtamista ja johtoryhmän työskentelyä tai kokoonpanoa pitäisi kehittää, jotta strategian toteutuskyky kasvaisi
 • Edistetään johtajien henkilökohtaista kehittymistä

MIKSI?

 • Ulkopuolinen, neutraali näkemys johtajien, johtoryhmien sekä seuraajaehdokkaiden valmiuksista ja kehittymispotentiaalista, ja miten valmiuksia voitaisiin vahvistaa
 • Johtaminen ja johtoryhmätyö kehittyy
 • Tuottaa johdolle taloudellisen menestymisen kannalta olennaista tietoa
 • Tarjoaa osallistujille luotettavaa tietoa itsetuntemuksen kirkastamiseksi

MITEN?

 • Arviointi kohdistuu yrityksen johtoon ja avainhenkilöihin
 • Avainalueita arvioinnissa:
  • Johtaminen ja potentiaali
  • Arvo organisaatiolle ja kriittiset kysymykset
  • Kehitysalueet ja suositukset
  • Yhteenveto johtoryhmän jäsenten suorituksista ja potentiaalista
 • Claron luotettavat ja monipuoliset työkalut
  • Narrative Big Five -persoonallisuusanalyysi
  • CLAROmetri 360 johtajuusanalyysi
  • Resilienssimittaus