CLARO change management

CLARO Change Management – johda muutosta ja resilienssikykyä!

MITÄ?

 • Muutosten ja muutosprosessien suunnittelu ja johtaminen
 • Uudelleenjärjestelyjen suunnittelu ja vaikutusten arviointi
 • Muutosjohtamisen coachaus ja sparraus johtajille ja esimiehille
 • Yksilöiden ja tiimien muutoskyvykkyyden (resilienssin) tunnistaminen
 • Yksilöiden ja ryhmien coachaus työuran muutoksissa

MIKSI?

 • Vauhdittamaan ja helpottamaan muutosten toteuttamista
 • Toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi
 • Johtoryhmien ja tiimien muutoskyvykkyyden kehittämiseksi  
 • Yksilön ja tiimin resiliensikyvykkyyden tunnistamiseksi
 • Yksilöiden muutoskompetenssin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi
 • Henkilökohtaisen resilienssikyvyn kehittämiseksi

MITEN?

 •  Johtajan ja/tai johtoryhmän muutosjohtamisen coachaus
 • Esimiehen, tiimien ja yksilöiden muutosvalmennus
 • Resilienssin mittaaminen ja analytiikka
 • Yksilön ja ryhmän resilienssiprofiilen tulkinta ja kehityssuunnitelmat