CLAROmetric 360°

CLAROmetri 360° -analyysi – tutkitusti paremmat työsuoritukset

MITÄ?

 • Kerätään palautetta arvioitavan toiminnasta ja johtamistaidoista henkilöltä itseltään, kollegoilta, tiimiläisiltä, esimieheltä sekä mahdollisesti yhteistyökumppaneilta
 • Tarkastellaan henkilön toimintaa monipuolisesti, nostaen esiin arvioitavan vahvuudet sekä kehittämiskohteet, ja priorisoidaan niistä kiireellisimmät
 • Luodaan jokaiselle arvioitavalle henkilökohtainen kehittämissuunnitelma

MIKSI?

 • Tarjoaa henkilöille yksilöityyn työyhteisön palautteeseen perustuvan kehittymismahdollisuuden
 • Tehostaa esimiesten ja asiantuntijoiden kehittymistä ja auttaa ohjaamaan toimintaa haluttuun suuntaan
 • Edistää palautteenanto- ja keskustelukulttuuria organisaatiossa
 • Tukee ja seuraa strategian sekä tavoitteiden toteutumista organisaatiossa
 • Saa aikaan tutkitusti aidon muutoksen johtamisessa

MITEN?

 • CLARO 360°analyysi toteutetaan johdolle/esimiehille/asiantuntijoille nopealla ja helposti toteutettavalla sähköisellä kyselyllä
 • Eri vastaajaryhmät arvioivat kullekin vastaajalle relevantteja osa-alueita
 • Kysely pohjautuu Claron johtamisen viitekehykseen
  • CLARO self, CLARO us, CLARO focus, CLARO results 
 • CLARO 360°analyysissä mitataan myös tieteellisesti tutkittuja yksittäisiä tunteita, joita meidän toimintamme herättää. Tunteet vaikuttavat suoraan suorituskykyymme.
 • Arvioitavat saavat omat tulokseksensa aina henkilökohtaisessa palautekeskustelussa, jossa luodaan suunnitelma asioiden kehittämiseksi sekä käydään läpi miten tulokset käsitellään oman tiimin kanssa