Johtamisen filosofiamme

Johtamisen filosofiamme

Claron johtamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen perustuu kirkkauden ja yksinkertaisuuden tavoittamiseen. Kun tiedät mitä pitää tapahtua, on helpompi johtaa. Claro auttaa johtoryhmää kirkastamaan tärkeimmän ja tuomaan sen johtoryhmän sisäisen työskentelyn sekä koko organisaation johtamismallin vahvuudeksi. Johtamisella luodaan haluttu yrityskulttuuri sekä mahdollistetaan tavoitteiden mukaiset tulokset. Seurantajärjestelmien tulee johtoryhmän työskentelyssä olla mahdollisimman yksinkertaisia.

Claron toimintatavan ytimessä on johtaja itse omana persoonana ja hänen luontaiset vahvuutensa. Kun johtoryhmässä tai -tiimissä hyödynnetään jäsenten erilaiset luonteenpiirteet ja vahvuudet sekä luontaiset kiinnostuksen kohteet ja toimintatyylit, saavutetaan parhaita tuloksia.

Käytämme persoonallisuusanalyysina tieteellisesti tutkituimpaan ja edistyksellisimpään persoonallisuusmalliin pohjautuvaa Narrative Big Five –työkalua, joka tuo esille ihmisen vahvuudet ja luonteenpiirteet ilman näiden piirteiden arvottamista. Hyvin toimiva ja tuloksellinen johtoryhmä tarvitsee erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja näkökulmia. Claron johtoryhmävalmennuksissa löydämme johtoryhmän jäsenten profiileista myös sellaiset toiminnan alueet, joissa heidän on vaikeampi toimia. Koko johtoryhmältä voi myös puuttua jokin tärkeä ominaisuus. Näiden alueiden tiedostamisesta nousee mahdollisuus muuttaa johtamisen järjestelmää niin, että jäsenten tulokset ja työmotivaatio paranevat selkeästi. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia sekä auttaa toimimaan nopeasti, kun uuteen liiketoimintaa edistävään asiaan on tartuttava nopeasti.