CLAROmetric Management Team

CLAROmetric Management Team  – johtoryhmän iskukyvyn mittaus

Claron johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäminen lähtee aidon muutoksen saavuttamiseksi liikkeelle mittaamisesta ja alkukartoituksesta

MITÄ?

  • Nopea ja tehokas pika-analyysi johtoryhmän suorituskyvystä
  • Toimintamme herättämien tieteellisesti tutkittujen yksittäisten tunteiden mittaaminen ja niiden vaikutusten arviointi toimintaamme, ajatteluumme ja päätöksentekokykyymme
  • Ketterä tapa fokusoida johtoryhmä kehittämistyöhön
  • Uusinta tutkimustietoa johtoryhmän menestystekijöistä

MIKSI?

  • Tarjoaa pysäytyskuvan johtoryhmän nykytilanteesta
  • Osoittaa vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • Vahvistaa johtoryhmän roolia strategian toimeenpanijana
  • Auttaa kehittämään johtoryhmän johtamiskulttuuria

MITEN?

  • CLAROmetri johtoryhmä sisältää noin 20 asteikollista kysymystä ja muutaman avoimen kysymyksen sekä johtoryhmän tunneilmaston kysymykset (omat ja muiden näkemykset)
  • Tulokset puretaan ½ päivän mittaisessa johtoryhmän workshopissa, jossa sovitaan konkreettisista kehittämistoimenpiteistä