Claro coaching

CLARO Executive Business Coaching –  kehity johtajana ja johda johtoryhmäsi/tiimisi kestäviin tuloksiin

MITÄ?

 • Auttaa kirkastamaan ajatuksia ja saavuttamaan tavoitteet
 • Haastaa positiivisessa hengessä kokeneiden sertifioituneiden coachien avulla
 • Selkeät, mitattavat tavoitteet ja niiden saavuttaminen

MIKSI?

 • Yksi tehokkaimmista keinoista saada aito muutos aikaan mm.
 • Johtoryhmän/tiimin tavoitteiden saavuttamisessa
 • Erilaisissa muutostilanteissa
 • Haastavissa johtamistilanteissa
 • Itsensä johtamisessa ja omien tavoitteiden saavuttamisessa
 • Claron sertifioiduilla business coacheilla on laaja kokemus ylimmän johdon tehtävistä
 • Claro käyttää edistyksellisiä keinoja sekä työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi (mm. Coaching by Walking, ONLINEcoaching, Resilience Profile yms.)
 • Lisäksi jokainen Claron Coaching –prosessiin osallistuva saa henkilökohtaisen Narrative Big Five –persoonallisuusprofiilin

MITEN?

 • Voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti tai ryhmässä
 • Claron Business Coaching – portti uuteen
 • Prosessi – selkeä tavoite, mittarit ja aikataulu: omistajana sinä itse!
 • Oivallus – tietoisuus uusista näkökulmista ja mahdollisuuksista
 • Rohkeus – vastuu omasta kehittymisestä ja omien voimavarojen tunnistaminen
 • Tehokkuus – oivallusten kiteyttäminen ja keskittyminen siihen, mikä on todella tärkeää
 • Tavoitteellisuus – eteneminen ratkaisukeskeisesti kohti valittua päämäärää
 • Ilo – ajasta pysähtyä, oivaltamisesta, kehittymisestä ja tuloksista