Claron aamiaistilaisuus kiinnosti

CLARO tulevaisuuden johtajuus – aamiaistilaisuus herätti mielenkiintoa, paikalle saapui noin 100 kiinnostunutta. Hallituksen puheenjohtaja Martti Tyynismaa avasi tilaisuuden. Puheessaan hän analysoi kokemuksiaan konsulttimarkkinoista asiakkaan näkökulmasta. Martin kolme johtopäätöstä olivat: 1) Asiakkaan ongelman pitää sopia konsulttitalon valmiisiin ratkaisumalleihin 2) Myyjän ja toteuttajan välinen laatuero voi olla huima ja 3) Uutena ilmiönä jotkut konsultit lupaavat viedä asiat asiakkaan puolesta käytäntöön, mikä on vaarallista. Koskaan ei pidä mennä hoitamaan johdon ja esimiehen hommia jos aikoo saada jotain pysyvää aikaan – pikemminkin johtajat ja esimiehet pitää valmentaa viemään sovitut asiat käytäntöön. Martti Tyynismaa  totesi, että suostui Claron hallituksen puheenjohtajaksi, koska uskoo Claron toimivan eri tavalla.

Mia-Riitta Kivinen kertoi omassa puheenvuorossaan Claron syntyhistoriaa ja esitteli clarolaiset todeten erilaisten persoonien täydentävän loistavasti toisiaan ja tuovan myös asiakkaalle lisäarvoa. Paneelikeskustelussa Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki,  haastatteli Finnairin Ari Kuutchinia, Leena Saarista ja Claron Abu Dhabin seniorikonsulttia Niklas Eklöfiä. Kaikki puhujat löysivät tutkimuksesta mielenkiintoisia, omakohtaisiltakin tuntuvia kohtia. Ari korosti puheessaan, että johtaminen on kontaktilaji, johtajan on oltava lähellä johdettaviaan. Leena Saarinen puhui  käyttäytymisen johtamisesta, normaalien käytöstapojen varmistamisella päästään pitkälle. Niki kertoi kulttuurien välisistä haasteista johtamistyössä – kulttuurien välisten erojen keskellä yksikertaisestakin tulee helposti mutkikasta.

Tilaisuuden jälkeen innostuneimmat jäivät vielä keskustelemaan ja verkostoitumaan niin clarolaisten kuin muiden vieraiden kanssa.