Eija Holmström

Eija Holmström

Senior Consultant, eMBA, ekonomi, valt.yo, Narrative Big Five Certified Professional

Eija luo energisella asenteellaan ja omalla esimerkillään rohkeutta uuden kokeilemiseen ja muutoksen käynnistämiseen. Salliva ja kannustava työskentelyote rohkaisee kaikkia osallistujia matkalle uuteen.

Kokemuksen kirkkaus

 • Eijan vahva osaaminen hallitusten, johtoryhmien ja ylimmän johdon arvioinneista, coachauksesta sekä kehittämisestä perustuu monipuoliseen kokemukseen ylimmän johdon ja hallitusten tehtävistä.
 • Ennen Claroa Eija on toiminut mm. Algol Chemicalsin toimitusjohtajana sekä Algol-konsernin ylimmän johdon tehtävissä (vastuualueina henkilöstö, viestintä ja yritysvastuu) 12 vuoden ajan. Lisäksi hän toimi useiden konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksissa.
 • Eija on toiminut myös johtoryhmien sekä ylimmän johdon arviojana, coachina ja kehittäjänä MPS Finlandilla lähes 10 vuoden ajan. Lisäksi hän toimi MPS:n Johtamisen kehittämistiimin vetäjänä.
 • Eijalla on kokemusta 15 vuoden ajalta talousjohdon tehtävistä kansainvälisissä sekä kotimaisissa yrityksissä.
 • Syksyllä 2019 Eija on aloittanut valtiotieteen opinnot Helsingin yliopistossa. Tuorein tutkimustieto sosiologiasta ja sosiaalipsykologiasta uudistavat ajattelua ja energisoivat kehityshankkeiden johtamista.

Osaamisen kirkkaus

 • Johtamisen ja johtoryhmäyöskentelyn arviointi sekä kehittäminen
 • Ylimmän ja keskijohdon coaching
 • Henkilöstöprosessien kehittäminen
 • Työyhteisöjen tutkimus ja hyvinvointi
 • Asiantuntijaorganisaatiot, kauppa ja palvelut

Vapaa-ajan kirkkaus

 • Uteliaisuus erilaisiin asioihin leimaa Eijan vapaa-aikaa. Siihen kuuluu pysyvästi erilaisia liikunta-aktiviteetteja sekä uusiin asioihin tutustumista.
 • Opiskelu ja yhdessäolo lasten ja heidän perheidensä parissa kaappaavat merkittävän osan vapaa-ajasta.

Motto

 • “Korkealle astetut tavoitteet auttavat pääsemään pidemmälle ja saavuttamaan enemmän.”