Palkitsemisesta innostamiseen ja tunteiden johtamiseen

Jokainen työntekijän kokema tunne vaikuttaa eri tavalla hänen suorituskykyynsä. Tämän vuoksi yleisempien tunteiden tunnistaminen itsessä ja muissa on avain suorituskyvyn johtamiseen. Näistä puhuttiin Claron ja PwC:n yhteisseminaarissa palkitsemisen tulevaisuudesta.

Tunteita ja järkeä voi verrata elefanttiin ja sen ratsastajaan. Molemmilla on toki oma paikkansa työelämässä. Kehittämistyössä kuitenkin keskitymme usein pelkästään ratsastajaan eli rationaaliseen ajatteluun. Unohdamme että tunnepuoli on väkivahva ja vie halutessaan ratsastajaa miten tahtoo.

Uusin aivotutkimus on lisännyt voimakkaasti myös tunteita koskevaa tietämystä. Tunneälystä on puhuttu yleisellä tasolla jo vuosia. Nyt on aika siirtyä yksittäisten tunteiden analysointiin ja johtamiseen.

Palkitsemisstrategiasta innostamisstrategiaan

Seminaarissa puhunut PwC:n partner Risto Löf referoi yhtiönsä toteuttamaa CEO Surveytä, johon vastasi 1.200 toimitusjohtajaa 69 maasta. Hänen mukaansa kisa parhaista aivoista eli war for talent vain kiihtyy lähitulevaisuudessa. Parhaiden kykyjen houkutteluun eivät enää riitä rahalliset kannustimet.

”Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista aikoo lähitulevaisuudessa käyttää entistä enemmän ei-rahallisia kannustimia henkilöstön motivointiin. Ehkä tarvitsemmekin tulevaisuudessa palkitsemisstrategian oheen innostamisstragetiena.”, Löf sanoo.