Palaute

Milloin viimeksi annoit (positiivista) palautetta? 

Palautteen antaminen on taitolaji. Ei se mitä sanotaan vaan miten sanotaan. Negatiivisenkin palautteen voi antaa rakentavasti. 

Positiivisen palautteen antaminen on hyvin tuottoisaa, ei pelkästään vastaanottajalle vaan myös palautteen antajalle. Positiivisesta palautteesta saa uskomattoman määrän sellaista energiaa, joka tsemppaa eteenpäin. Antaa uskoa omaan tekemiseen. Työelämässä positiivisen palautteen antaminen auttaa toimimaan tehokkaammin ja työhyvinvoinnin nousemaan. 

Suomalaisessa kulttuurissa positiivinen palaute, kannustus ja kehuminen voivat tuntua vieraalta. Oppia voisi ottaa mm. amerikkalaisuudesta. Mikäli palautteen antaminen ei tunnu oikealta, on sitä hyvä harjoitella. Tiimeissä tulisi sopia päivä kuukaudessa, jolloin kaikille annetaan sparraavaa palautetta. Tällöin kynnys palautteen antamiseen laskee.

Millä tavoin palautetta kannattaa antaa riippuu henkilön persoonasta. Jotkut kokevat julkisen palautteenannon kiusallisena kun taas toiset nauttivat siitä. Palautteenannolle on monta hyvää kanavaa, joten kannattaa tutustua, mikä kenellekin on sopivin.


Ani Kokkonen