Miksi ajanhallintaa?

Yksi itsensä johtamisen keino on ajanhallinta. Mutta kuinka aikaa pitäisi hallita? Se kun ei pysähdy vaan, jatkaa matkaansa määrätietoisesti. Aikaa ei voi hallita, mutta tekemisiä voi! Wikipediassa ajanhallinnasta kirjoitetaan seuraavasti: ”Aika on kokonaismäärä käytettynä tarpeellisten aktiviteettien tekemiseen ja toteuttamiseen. Ajanhallinnan tavoitteena on kasvattaa tehokkuutta, suorituskykyä sekä tuottavuutta. Ajanhallinta on hyvän suunnittelun ja harjoittelun tulos.” Meistä jokainen pystyy tehostamaan ja priorisoimaan tekemisiään, mutta harva pystyy siihen yksin. Ajanhallinnan parantamiseksi on olemassa joukko työkaluja.

Ajanhallinta on monen tekijän summa. Vuorokaudessa on 24 tuntia, josta iso osa kuluu lepoon. Jäljellä oleva aika tulisi osata käyttää tehokkaasti. Tekeminen luo jatkumon ja jotta tavoitteeseen pääsee, täytyy suunnitella oma ajankäyttö ja sen tehostaminen. Onko rutiineissani jotakin, josta voin luopua? Heikko ajanhallinta johtaa kiireeseen, joka taas aiheuttaa stressiä. Kiire ei kuitenkaan tarkoita tehokasta, päinvastoin. 

Ajanhallinnan opettelussa henkilöstö tarvitsee johdon tuen ja kannustuksen. Yritykselle ajanhallinta tarkoittaa tehokkaampia työtunteja ja sitä kautta säästöjä. Henkilöstö on motivoituneempaan ja innovatiivisempaa ja työhyvinvointi paranee. Kun aika käytetään tehokkaammin, voidaan työ hoitaa laadukkaasti loppuun, joka näkyy asiakkaalle saakka.    

  Ani Kokkonen