Kokeneet liikkeenjohdon konsultit perustivat uuden yrityksen

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 1.9.2010 klo 10.00

Claro Leaders selvitti suomalaisjohtajien näkemyksiä johtamisen nykytilasta ja tulevaisuudesta

Vain puolet johtajista tyytyväisiä johtoryhmätyöskentelyyn

Claro Tulevaisuuden johtajuus –kyselyyn vastanneista vain 52% pitää johtoryhmätyöskentelyä hyödyllisenä. 80% johtajista kertoo johdon tahtotilan olevan selkeä ja kirkas ja 90% johtajista tuntee omat vahvuutensa. Kuitenkin vain 34% saa muutosprojektit vietyä läpi tuloksellisesti ja vain 35 % johtajista on tyytyväisiä ajanhallinnan taitoonsa.

Vain kolmannes johtoryhmistä käyttää riittävästi aikaa yrityksen strategian luomiseen ja samoin kolmannes hoitaa henkilövaihdokset johtoryhmässä hyvin. Samaan aikaan valtaosassa yrityksissä uskotaan strategian jatkuvan tarkentamisen ja johtoryhmän jatkuvan uudistumisen olevan tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Tulokset käyvät ilmi Claro Leaders Oy:n Tulevaisuuden johtajuus –nettikyselystä. Kyselyyn vastasi elokuussa 132 toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä tai johtoryhmän jäsentä suurista yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista Suomessa.

Itsensä ja muiden innostaminen, ajankäytön haasteet, yhteisten tavoitteiden kirkastaminen ja muutosten läpivienti olivat keskeisiä teemoja. Perusasioita ei pääse pakoon – niihin on panostettava joka päivä.

Claro Leadersin toimitusjohtajan Mia-Riitta Kivisen mukaan tulokset vahvistavat markkinoiden tarvetta uudelle, johtamiskäytäntöjen kiteyttämiseen panostavalle konsulttiyritykselle. ”Moni suuryritys tuntuisi kaipaavan apua nimenomaan asioiden yksinkertaistamiseen – sekä kenties uskon vahvistajaa ja kirittäjää konkreettisiin johtamisen kehittämishankkeisiin.”

Tulevaisuuden johtajuus –kyselyn tärkeimmät löydökset käydään läpi Claro Leadersin Bio Rexissä järjestämässä asiakastilaisuudessa 1.9. klo 8.30 – 10.30.

Lisätietoja/Tilläggsinformation:

CEO, Senior Partner Mia-Riitta Kivinen, +358 40 832 8523

på svenska av Senior Consultant Niklas Eklöf, +358 50 911 6465