Claro selvittää johdolta johtamisen muutoksista koronavuonna – Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen

Claro Leaders Oy lähti 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi selvittämään, miten erilaisten yritysten ja organisaatioiden ylin johto on kokenut johtamisen muuttuneen tämän vuoden haasteellisessa tilanteessa. Julkaisemme sivuillamme johtajien videoituja näkemyksiä, ensimmäisenä näistä Valtiokonttorin pääjohtajan Timo Laitisen ajatuksia.

Valtiokonttori on 300 henkilön monialainen virasto, joka tuottaaa valtion muille virastoille talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja ja maksaa valtion henkilöstön tapaturmakorvaukset. Valtiokonttori vastaa myös valtion varojen, lainojen ja kirjanpidon hoidosta, myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hoitaa valtiontakauksia ja korkotukia.