CLARO on tuonut uuden modernin maailmanluokan henkilöarviointityökalun – Narrative Big Fiven Suomeen

Claro Leaders on tuonut Suomeen uuden maailmanluokan henkilöarvioinnin työkalun, Narrative Big Fiven. Työkalu on nykyaikaiseen, laajalti hyväksyttyyn persoonallisuuskäsitykseen perustuva testi, joka mittaa viittä, läpi elämän melko vakaana säilyvää persoonallisuuden piirrettä – ja näiden alapiirteitä, joita testissä on 23. Narrative Big Five antaa ennen näkemättömän tehokkaan välineen sekä yksilöiden että tiimien tarkasteluun. Sitä voidaan hyödyntää mm. sisäisissä arvioinneissa, tiimien ja johtoryhmien  kehittämisessä, urasuunnittelussa, johtamiskyvykkyyden arvioinnissa, rekrytoinneissa, coachingissa yms.

Claro Leaders toi jo vuonna 2011 ensimmäisenä Suomeen toisen Big Five työkalun  (WorkPlace Big Five) ja toimi aiemmin tämän työkalun Master Trainerina,.Tutustuttuaan uuteen Narrative Big Five työkaluun ja sen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin,  Claro siirtyi tämän käyttäjäksi. Narrative Big Five on tämän vanhan työkalun entisen toimitusjohtajan ja hänen tiiminsä kehittämä uusin Big Five työkalu. He ovat halunneet luoda markkinoille käyttäjäystävällisen, positiivisen pään termistöstä lähtevän, luotettavan ja GDPR:n periaatteita noudattavan työkalun. Työkalu on saanut markkinoilla loistavaa palautetta ja kiitosta mm. raporttien selkeydestä ja kehittämismyönteisyydestä. Narrative Big Fivestä löytyy monia uusia raportteja. 

Yksilötasolla Narrative Big Five kertoo kattavasti esimerkiksi johtamiskyvyistä, tiimityöskentelytaidoista, luovuudesta, itsekurista, urakäyttäytymisestä ja päätöksentekokyvyistä.

Tiimitasolla Narrative Big Five kertoo kattavasti esimerkiksi tiimin sisäisestä dynamiikasta, strategisesta ja operatiivisesta kyvykkyydestä, erilaisuuden sietokyvystä, energiatasosta, innovatiivisuudesta ja tehokkuudesta. 

Narrative  Big Five kysely on lyhyt ja oleelliseen keskittyvä, kiireisiltä johtajilta ja asiantuntijoilta sen täyttäminen vie vain keskimäärin 10 minuuttia. Työkalu on käytettävissä tällä hetkellä seuraavilla kielillä: suomi, englanti ja ruotsi ja useita muita kieliä tulossa. 

Claro Leaders toimii Narrative Big Fiven pääkouluttajana (Certifier Master) ja sertifioi halukkaita käyttämään testiä itsenäisesti. Kysy lisää avoimista kursseista tai räätälöidyistä yrityskohtaisista kursseista pääkouluttajalta Mia-Riitta Niemeltä,  mia-riitta.niemi@claro.fi,  040-832 8523.