Claro toi ensimmäisenä Suomeen WorkPlace Big Five -työkalun

Claro ja Centacs (Center for Applied Cognitive Studies) ovat sopineet yhteistyöstä uuden henkilöarviointityökalun käytössä. WorkPlace Big Five on maailmalla laajasti tutkittuun ja yleisesti hyväksyttyyn persoonallisuuskäsitykseen pohjautuva arviointityökalu. Big Five -malli on osoittautunut poikkeuksellisen hyväksi henkilöiden ja tiimien suorituskyvyn ennustajaksi. Työkalua voidaan hyödyntää mm. johtajuusarvioinneissa, johtoryhmien suorituskyvyn kehittämisessä, potentiaalin kartoituksessa ja urasuunnittelun apuna.

Claro vei asiantuntijansa serfifioitumaan työkalun käyttöön lokakuussa 2011 USA:ssa North Carolinassa. Samalla sovittiin yhteistyöstä Centacsin kanssa, ja Claro tulee olemaan Work Place Big Fiven Master Trainer Suomessa.