Sirpa Matilainen

Sirpa Matilainen

Senior Consultant, muutospajafasilitaattori, Narrative Big Five Certified Professional

”Sirpa saa kiitosta asiakkailta erityisesti vakuuttavuudesta, laaja-alaisuudesta sekä joustavuudesta. Sirpa toimii strategisesti ja pitää aina pidemmän tähtäimen tavoitteet mielessä. Hän pystyy auttamaan asiakasta näkemään yksittäisiä toimintoja ja tilanteita pidemmälle.”

Kokemuksen kirkkaus

  • Sirpalla on vankka kokemustausta valmentamisesta, yrittämisestä sekä julkisen hallinnon tehtävistä. 
  • Ennen Claroa Sirpalla mm. yli 20 vuoden kokemus Finnair Oyj:ltä erilaisista esimies- ja asiantuntijtehtävistä sekä johtoryhmän jäsenenä toimimisesta.
  • Lisäksi Sirpalla usean vuoden laajan kokemus projektityöskentelystä projektipäällikön sekä asiantuntijan rooleissa.

Osaamisen kirkkaus

  • Strategiatyö, muutosfasilitointi, uravalmennus, henkilöstöprosessien kehittäminen, osaamisen kehittäminen, projektityön kehittäminen, työyhteisöjen kehittäminen ja työhyvinvointi
  • Asiantuntijaorganisaatiot,  julkinen hallinto, matkailu, kauppa ja palvelut

Vapaa-ajan kirkkaus

  • Sirpalle vastapainoa työlle tuo matkustelu sekä perheen kanssa aikaa viettäminen. Hyvinvointi ja kunnosta huolehtiminen erilaisilla liikuntamuodoilla ovat lähellä Sirpa sydäntä ja hän valmentaa myös muita oikeisiin elämäntapoihin.

Motto

  • Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. — BJ Gallagher